26 เคล็ดลับความสำเร็จในงานและชีวิต วอร์เรน บัฟเฟต์ Andy Heyward

ISBN:

Published:

Paperback

160 pages


Description

26 เคล็ดลับความสำเร็จในงานและชีวิต วอร์เรน บัฟเฟต์  by  Andy Heyward

26 เคล็ดลับความสำเร็จในงานและชีวิต วอร์เรน บัฟเฟต์ by Andy Heyward
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 160 pages | ISBN: | 5.71 Mb

หนังสือเลมนีเขียนขึนรวมกับรายการโทรทัศนชุด Secret Millionaires Club และดวยการสนับสนุนของคุณวอรเรน บัฟเฟตต โดยนำปรัชญาทางการเงินและบทเรียนการใชชีวิตทีเรียบงายของวอรเรน บัฟเฟตตมามอบใหผูอานทุกคนMoreหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นร่วมกับรายการโทรทัศน์ชุด Secret Millionaires Club และด้วยการสนับสนุนของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์ โดยนำปรัชญาทางการเงินและบทเรียนการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของวอร์เรน บัฟเฟตต์มามอบให้ผู้อ่านทุกคนEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "26 เคล็ดลับความสำเร็จในงานและชีวิต วอร์เรน บัฟเฟต์":


bmbutik.pl

©2013-2020 | DMCA | Contact us